Blog księgowy

Wpisy

Zwolnienie podmiotowe z VAT – co należy wiedzieć

O zwolnieniu podmiotowym mówi art.113 ust.1 ustawy o VAT. Przeczytamy w nim, że od podatku zwolniona jest sprzedaż u tych podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku podatkowym określonego limitu.

Kto może skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT?

Możliwość skorzystania z takiego zwolnienia mają te podmioty, których przychody z opodatkowanej sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200 000 zł netto (poprzednio kwota ta wynosiła 150 000 zł). Limit ten wynika z nowelizacji ustawy o VAT i obowiązuje od 2017 roku.

Z ulgi tej mogą skorzystać też podatnicy, którzy w danym roku dopiero rozpoczynają prowadzenie swojej działalności, a przewidywana przez nich kwota sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł.

Co jeśli przekroczymy limit zwolnienia z VAT?

Jeżeli dojdzie do sytuacji przekroczenia wartości sprzedaży przedsiębiorca traci możliwość zwolnienia z podatku. W takiej sytuacji ponownie podlega on obowiązkowi podatkowego i jest zobowiązany opodatkować całą transakcję, która przyczyniła się do przekroczenia wskazanego limitu.
Jeżeli naczelnik określonego urzędu skarbowego wyrazi zgodę, to przedsiębiorca może zmniejszyć podatek m.in. o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych czy też kwotę podatku zapłaconego od WNT, czyli wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Czy można wrócić do zwolnienia VAT?

Jeżeli podatnik stracił prawo do powyższego zwolnienia z podatku (lub gdy sam z niego zrezygnował, co jest możliwe), to może postarać się o jego przywrócenie, o ile spełnia wszystkie warunki. Jednak możliwe jest to dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utraciło się prawo do zwolnienia. Aby to zrobić, należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne na formularzy VAT-R.

Jeżeli mamy wątpliwości związane z rozliczeniem podatku VAT, a chcemy uniknąć jakichkolwiek pomyłek, to dobrym pomysłem będzie skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego. W ten sposób unikniemy potencjalnych błędów, a coroczne rozliczenia nie będą już tak stresujące.

Leave A Comment