Blog księgowy

Wpisy

ZUS a OFE. Okienko transwerowe otwarte od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 roku ponownie można wybierać między oszczędzaniem całości składki emerytalnej w ZUS a przekazywaniem jej części do otwartego funduszu emerytalnego.

1 lutego 2014 roku w życie weszła reforma systemu emerytalnego, dzięki której ubezpieczeni mogą dobrowolnie przystępować do otwartych funduszy emerytalnych. Osoby rozpoczynające pracę zawodową mogą przystąpić do OFE w okresie 4 miesięcy od podjęcia działalności powodującej obowiązek ubezpieczeń społecznych. Pozostali, dotychczas obowiązkowo oszczędzający w OFE, mogą we wskazanych okresach zdecydować, czy będą oszczędzać na emeryturę również w OFE, czy wyłącznie w ZUS.

Dotychczasowe decyzje nie były ostateczne. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 roku możemy ponownie dokonać wyboru i zmienić swoją decyzję. Kolejne okienka będą otwierane co 4 lata – następna możliwość pojawi się zatem w 2020 roku.

Osoby, które zamierzają zmienić swój wybór co do sposobu oszczędzania, zobligowane są do złożenia oświadczenia według urzędowego wzoru.

Szczegóły w profesjonalnym biurze księgowym lub urzędach.

Pozdrawiamy, BiuroSupport.pl

Leave A Comment