Blog księgowy

Wpisy

Zmiany w ustawie o VAT

Budżet państwa może zwiększyć się o około 3,4 miliarda rocznie. Będzie to wynik dużej nowelizacji ustawy o VAT przyjętej 25 października. Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie szarej strefy.

Ustawa przewiduje utrzymanie obecnie stosowanych podwyższonych stawek VAT do końca 2018 roku. Obniżenie obowiązujących stawek – wynoszących 23% i 8% – spowodowałoby zdaniem rządu obniżenie wpływów do budżetu o 7,5 miliarda złotych.

Rozszerzeniu ma ulec mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, zgodnie z którym czynny podatnik VAT podczas sprzedaży towaru nie ma obowiązku naliczenia kwoty podatku. Podatek musi naliczyć nabywca produktu. Obowiązuje to w przypadku takich towarów jak: złoto inwestycyjne i w formie surowca lub półproduktu, laptopy, smartfony, tablety czy notebooki. Nowelizacja ustawy rozszerza mechanizm również na usługi budowlane oraz procesory, jednak z zastrzeżeniem, że ostatni przykład dotyczy wyłącznie transakcji powyżej 20 tysięcy złotych.

Przewiduje się również przywrócenie sankcji administracyjnej, jednak w nieco zmodyfikowanej formie. Podatnik, który zaniży lub podwyższy kwotę w deklaracji, zostanie obciążony sankcją wynoszącą 30% zawyżenia lub zaniżenia. Jedną z propozycji jest także wprowadzenie podwyższonej sankcji dla podatników oszukujących w deklaracjach i wystawiających puste faktury.

Projekt zakłada ograniczenie możliwości rozliczania kwartalnego wyłącznie do małych podatników oraz nowych płatników VAT. Dane dotyczące księgowości będą mogły być przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek zakłada przesyłanie ich co miesiąc. Plany obejmują także podwyższenie kwoty wartości sprzedaży, która uprawnia do zwolnienia z płatności podatku VAT. Obecnie stosowany limit 150 tysięcy złotych ma zostać podwyższony do 200 tysięcy. Po przekroczeniu tej wartości sprzedaży podatnik nie będzie miał już prawa do zwolnienia z płatności.

Projekt dużej nowelizacji ustawy o VAT nie jest oceniany wyłącznie pozytywnie. Eksperci twierdzą, że w ten sposób nie da się ograniczyć szarej strefy, zaś rząd zbyt optymistycznie zawyża kwoty, które miałyby wpłynąć do budżetu państwa.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2017 roku.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Leave A Comment