Blog księgowy

Wpisy

Zmiany w prawie podatkowym w 2017 roku

W kolejny rok wchodzimy z dużym pakietem zmian w zakresie usług księgowych, zarówno dla indywidualnych podatników, jak i przedsiębiorców. Co zmieni się w prawie podatkowym w dniu 1 stycznia 2017 roku?

Największe emocje od wielu miesięcy budzi kwestia podniesienia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowa ustawa podwyższa tę sumę do 6 600 zł, jednak dotyczy to wyłącznie osób, które rocznie zarabiają nie więcej niż wynosi kwota wolna. Tylko ci płatnicy nie zostaną objęci obowiązkowym podatkiem dochodowym. W przypadku osób legitymujących się wyższymi dochodami kwota wolna będzie się zmniejszać. Dla płatników zarabiających między 11 000 zł a 85 528 zł nie ulegnie ona zmianie, natomiast podatnicy zarabiający więcej niż 127 000 zł w ogóle nie zostaną objęci ustanowioną kwotą wolną od podatku.

Zmianom ulegnie również ustawa o VAT. Wprowadzi ona obowiązek składania deklaracji VAT drogą elektroniczną dla podmiotów zarejestrowanych jako płatnicy VAT UE. Ustalono także nowe sankcje podatkowe dla podmiotów dopuszczających się oszustw podatkowych, między innymi za wystawianie pustych faktur i odliczanie z nich podatku.

Od 1 stycznia zacznie obowiązywać ustawa o innowacyjności, znosząca obowiązek płacenia podatku dochodowego od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Oprócz tego wprowadzona zostanie możliwość odliczenia od podatku kosztu patentu uzyskanego przez małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Mali i średni przedsiębiorcy dołączą również do dużych podatników w kwestii składania miesięcznych sprawozdań VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Stopniowe zmiany w prawie podatkowym są pozytywnie oceniane przez niezależne instytucje. W rankingu „Paying Taxes 2017” przygotowanym przez PwC i Bank Światowy Polska znalazła się na 47. miejscu pod względem skomplikowania systemu podatkowego. Oznacza to awans o 11 miejsc w stosunku do zeszłorocznego rankingu. Wynika to z coraz szerszego stosowania elektronicznych procedur administracyjnych, których docelowym zadaniem jest umożliwienie ograniczenia czasu potrzebnego na wypełnienie obowiązków podatkowych przez przedsiębiorców. Do tej pory wyniósł on średnio 271 godzin rocznie.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Leave A Comment