Blog księgowy

Wpisy

Zmiany w podatku od nieruchomości

Od 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości. Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, modyfikuje m.in. przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Co dokładnie się zmieni?

  • Podatek będzie naliczany od całości wspólnych części nieruchomości i podlegać mu będą współwłaściciele w stosunku odpowiadającym ich udziałowi w danej nieruchomości wspólnej.
  • Zmiana obejmuje również definicję dotyczącą związku budynków, budowli i gruntów z działalnością gospodarczą. W ustawie zrezygnowano z pojęcia „względów technicznych”; aby znać, że konkretny przedmiot nie jest związany z działalnością gospodarczą danego przedsiębiorcy, będzie on musiał posiadać decyzję nadzoru górniczego lub budowalnego dotyczącego danego obiektu.
  • Ustawia zmienia także definicję gruntów, budowli związanych z działalnością gospodarczą i budynków.
  • Zapłata podatku od parkingu wielostanowiskowego w budynkach mieszalnych obejmuje kwotę proporcjonalną do udziału w prawie własności.
  • Ustawa zobowiązuje do płacenia podatku od nieruchomości za grunty zadrzewione i zakrzewione w każdym przypadku na użytkach rolnych. (Dotychczas podatek nie obowiązywał, kiedy grunty rolne nie były zajęte przez podatnika na działalność gospodarczą.
  • Maksymalną wysokość podatku ustala Ministerstwo Finansów; gminy określają wysokość stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców i mogą być one niższe niż ustaliło je Ministerstwo Finansów. Wszystko zależy od uwarunkowań lokalnych.
  • Stawki na 2016 rok są określone w Monitorze Polskim z 2015 r. poz. 735.

Szczegółowe informacje u Twojego doradcy podatkowego.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Leave A Comment