Blog księgowy

Artykuły tagu księgowość internetowa

Wpisy

Korzyści płynące z księgowości internetowej

Internet dostarcza nam nie tylko rozrywek czy informacji. Coraz częściej staje się miejscem pracy czy też usług, które ową pracę ułatwiają i usprawniają. Podobnie jest z prowadzeniem księgowości: wśród licznych ofert dostępna jest także możliwość prowadzenia księgowości firmy przez Internet. Co daje takie rozwiązanie?

Łatwy dostęp

Przechowywanie dokumentacji w sieci znacznie ułatwia dostęp do nich. W sytuacji, gdy musimy coś sprawdzić, nie ma potrzeby jazdy do biura – wystarczy Internet. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z potrzebnych dokumentów o dowolnej porze z praktycznie każdego miejsca. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla osób, które spędzają dużo czasu w podróży lub zdarza się, że muszą pracować w domu.

Niskie koszty

Zaleta ta jest doceniana przez każdego: dużą czy małą firmę. Jak się okazuje, czynnik ten jest często głównym argumentem przy zmianach w prowadzeniu księgowości. Księgowość online umożliwia zminimalizowanie kosztów, a co za tym idzie – pozwala zaoszczędzić trochę pieniędzy lub przeznaczyć je na inne cele. Należy jednak pamiętać, że nie można sugerować się wyłącznie, ceną – odpowiednio dobrana usługa internetowej księgowości powinna wiązać się z wysoką jakością w przystępnej cenie.

Prostsze przechowywanie dokumentów

W wielu biurach, zwłaszcza tych o wieloletnim stażu, ilość gromadzonych dokumentów może okazać się problematyczna – potrzebna jest też odpowiednio duża przestrzeń na ich przechowywanie. W takich sytuacjach księgowość internetowa to rozwiązanie, które pozwoli trzymać znaczną część dokumentacji w wersji elektronicznej. W ten sposób nie tylko oszczędzamy miejsce, ale również czas na wyszukiwanie potrzebnych dokumentów.

Internetowe prowadzenie księgowości jest dostępne w dwóch wariantach: samodzielne (dla osób znających przepisy i chcących prowadzić księgowość samodzielnie) oraz księgowość online prowadzona przez profesjonalne biuro rachunkowe. Drugi wariant jest doskonałą opcją dla przedsiębiorców, którzy wolą skupić się na prowadzeniu firmy niż na zagadnieniach związanych z księgowością. Opcja ta szczególnie korzystna dla nowych, dopiero rozwijających się przedsiębiorstw.

Wpisy

Rodzaje umów o pracę

22 lutego 2016 roku wprowadzono zmiany w Kodeksie pracy dotyczące umów o pracę. Od tego momentu mogą zostać zwarte trzy umowy o pracę:

 • Na okres próbny
 • Na czas określony
 • Na czas nieokreślony

Zrezygnowano również z wyodrębnienia wśród rodzajów umówi o pracę umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz umowy na zastępstwo. Jednak w dalszym ciągu zostają one podtypami umów na czas określony. Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy uwzględniły bowiem te umowy jako szczególne przypadki zawierania umów na czas określony.

Łączna liczba umów o pracę

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Wszystko po to, aby uniemożliwić zawieranie długoterminowych umów o pracę na czas określony. Ograniczenia nie będą miały zastosowania do umów o pracę zawieranych na czas określony w następujących przypadkach:

 • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 • gdy pracodawca wskaże obiektywnie przyczyny leżące po jego stronie, a przyczyny te zostaną wpisane do umowy o pracę oraz zostanie zawiadomiony o tym fakcie okręgowy inspektor pracy.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia i danego pracodawcy.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

PIT-37. Kogo dotyczy?

Z typowej deklaracji podatkowej PIT-37 rozliczyć musi się pracownik, zleceniobiorca i każda inna osoba, za którą pracodawca lub zleceniodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczki na podatek.

Kto musi rozliczyć się z fiskusem?

Każdy, kto w ubiegłym roku osiągnął dochód, a należy to zrobić do końca kwietnia 2016 roku. PIT-37 dedykowany jest pracownikom, emerytom oraz podatnikom, którzy osiągnęli dochody opodatkowane stawką od 18 do 32 procent na terenie Polski. Deklarację rozliczam na podstawie przekazanego przez pracodawcę dokumentu PIT-11.

Jakie dochody rozliczamy?

 • Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.
 • Wynagrodzenie z umowy zlecenia.
 • Zasiłki z ubezpieczeń społecznych.
 • Emerytury i renty.
 • Dochody z kontraktów menadżerskich, bycia członkiem rad nadzorczych, pełnienia funkcji społecznych, działalności w sporcie.
 • Świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne.
 • Wynagrodzenia z praw autorskich i innych praw majątkowych.
 • Świadczenia z Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Przychody z umów akwizycyjnych.

Ulgi podatkowe

Ulga obniża kwotę podatku, wyrównuje go do zera lub umożliwia zwrot pobranych wcześniej zaliczek. Załącznik PIT/o służy do wykazania ulgi na Internet, na dzieci, rehabilitacyjnej lub darowizny. PIT/D rozlicza wydatki mieszkaniowe lub wydatki na kasę mieszkaniową. Druk PIT/2K składamy, gdy po raz pierwszy odliczamy ulgę odsetkową, czyli spłatę kredytu na cele mieszkaniowe.

Spiesz się, zostało już niewiele czasu, aby rozliczyć się z fiskusem. Aby mieć pewność, że Twój PIT zostanie rozliczony prawidłowo, zwróć się do profesjonalnej instytucji. Księgowość internetowa to rozwiązanie dla nowoczesnych przedsiębiorców.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Twoja firma w dobrych rękach

Prowadzanie własnej działalności gospodarczej to wielkie wyzwanie. Należy sprawować piecze nad wieloma projektami, co nie zawsze jest proste. Obowiązki właściciela firmy często wykraczają poza zdobyte wykształcenie. Co zrobić, aby nasza firma była w pełni profesjonalna i przynosiła dochody?

Rzetelnie prowadzona księgowość to klucz do sukcesu. Na rynku istnieje wiele firm, które specjalizują się w obsłudze finansów, jak wybrać najlepszą?

Określ potrzeby swoje i firmy. Jaki rodzaj księgowości będzie dla Ciebie najwygodniejszy? Stacjonarnie, a może online? Tak, dziś możesz przez Internet załatwić wszystkie księgowe sprawy swojej firmy.

Internetowa księgowość w kilku krokach

Po rozpoznaniu oczekiwań Klienta rozpoczyna się proces dopasowania optymalnych rozwiązań. Indywidualne podejście to podstawa sukcesu i dobrej współpracy. Po uzgodnieniu warunków (zakres prac, czas realizacji, wynagrodzenie) należy podpisać umowę i pełnomocnictwa niezbędne do reprezentacji przed organami podatkowymi oraz pełnomocnictwa niezbędne do wysyłki elektronicznej deklaracji do urzędu skarbowego.

Świadczenie usług rozpoczyna się od rejestracji w systemie. Klient ma przez cały czas możliwość podglądu online zaksięgowanych dokumentów oraz może wystawiać faktury sprzedażowe.

Wszelkie dokumenty dostarczyć można osobiście, pocztą tradycyjną lub mailową, a także poprzez firmę kurierską.

Klient jest zawsze pod opieką specjalisty, który prowadzi księgowość i dba o dopełnienie wszystkich zobowiązań wobec urzędu skarbowego.

Wybór księgowości internetowej pozwala być w ciągłym kontakcie ze specjalistami, którzy zawsze służą radą i dążą do rozwiązania wszystkich problemów.

Pamiętaj, że najważniejszy jest Twój komfort. Wybierz specjalistów, którzy zaopiekują się Twoją firmą profesjonalnie i rzetelnie.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl