Blog księgowy

Artykuły tagu doradca podatkowy poznań

Wpisy

Zwolnienie podmiotowe z VAT – co należy wiedzieć

O zwolnieniu podmiotowym mówi art.113 ust.1 ustawy o VAT. Przeczytamy w nim, że od podatku zwolniona jest sprzedaż u tych podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku podatkowym określonego limitu.

Kto może skorzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT?

Możliwość skorzystania z takiego zwolnienia mają te podmioty, których przychody z opodatkowanej sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200 000 zł netto (poprzednio kwota ta wynosiła 150 000 zł). Limit ten wynika z nowelizacji ustawy o VAT i obowiązuje od 2017 roku.

Z ulgi tej mogą skorzystać też podatnicy, którzy w danym roku dopiero rozpoczynają prowadzenie swojej działalności, a przewidywana przez nich kwota sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł.

Co jeśli przekroczymy limit zwolnienia z VAT?

Jeżeli dojdzie do sytuacji przekroczenia wartości sprzedaży przedsiębiorca traci możliwość zwolnienia z podatku. W takiej sytuacji ponownie podlega on obowiązkowi podatkowego i jest zobowiązany opodatkować całą transakcję, która przyczyniła się do przekroczenia wskazanego limitu.
Jeżeli naczelnik określonego urzędu skarbowego wyrazi zgodę, to przedsiębiorca może zmniejszyć podatek m.in. o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych czy też kwotę podatku zapłaconego od WNT, czyli wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Czy można wrócić do zwolnienia VAT?

Jeżeli podatnik stracił prawo do powyższego zwolnienia z podatku (lub gdy sam z niego zrezygnował, co jest możliwe), to może postarać się o jego przywrócenie, o ile spełnia wszystkie warunki. Jednak możliwe jest to dopiero po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utraciło się prawo do zwolnienia. Aby to zrobić, należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne na formularzy VAT-R.

Jeżeli mamy wątpliwości związane z rozliczeniem podatku VAT, a chcemy uniknąć jakichkolwiek pomyłek, to dobrym pomysłem będzie skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego. W ten sposób unikniemy potencjalnych błędów, a coroczne rozliczenia nie będą już tak stresujące.

Wpisy

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Z końcem stycznia mija termin złożenia deklaracji o zmianie preferowanej formy opodatkowania przychodów pochodzących z działalności gospodarczej. Każdy podmiot podatkowy powinien skupić się na wybraniu najkorzystniejszej opcji, ponieważ kolejna szansa na zmianę nastąpi dopiero w przyszłym roku.

Podmioty objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą wybrać spośród czterech form opodatkowania. Ostateczny wybór zależy od zasad rozliczania podatku i indywidualnych ulg dla przedsiębiorców. Specjaliści zajmujący się doradztwem podatkowym podkreślają, że każdy podmiot powinien dokładnie przeanalizować wszystkie możliwości, aby wybrać tę, która będzie dla niego najkorzystniejsza.

Każda z form opodatkowania – podatek według skali ogólnej, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa – określona jest na innych zasadach. Zadaniem podmiotu podatkowego jest dokładne sprawdzenie, czy jest uprawniony do wybrania określonej formy, ponieważ urząd skarbowy nie kontroluje poprawności wyboru.

Podatnik powinien zorientować się, czy przysługują mu ewentualne ulgi podatkowe. Jeśli występuje możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub na zasadach obowiązujących dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, najlepszym rozwiązaniem będzie wybór podatku obliczanego według skali. Przy pozostałych formach nie będzie bowiem możliwe skorzystanie z różnego rodzaju ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia. W przypadku podatku według skali oraz podatku liniowego można również skorzystać z możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, które pozwalają na odpisanie od podatku pewnej części wydatków poniesionych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Te formy opodatkowania podlegają jednak obowiązkowi korzystania z obsługi księgowej, co może przysparzać problemów najmniejszym podatnikom.

W podjęciu decyzji na temat formy opodatkowania może pomóc doradca podatkowy. Specjaliści nie tylko obliczą wysokość przychodów, ale również przeanalizują dane dotyczące indywidualnych ulg oraz określą, czy dany rodzaj działalności gospodarczej podlega pod wybraną formę podatku.
Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

E-deklaracje PIT

Coraz szersze grono zwolenników zyskuje elektroniczna metoda składania deklaracji podatkowych. Dzięki niej podatnicy zyskują cenny czas, który w przypadku tradycyjnego rozliczenia musieliby spędzić w urzędzie. Dodatkową korzyścią dla nich jest zautomatyzowanie procesu oraz ograniczenie do minimum możliwości popełnienia błędu w deklaracji.

Program służący do składania deklaracji elektronicznych automatycznie wyznacza pola do wypełnienia przez podatnika. Oznacza to, iż nie występuje w tym przypadku ryzyko, że omyłkowo wypełnimy niewłaściwe pola. Wysyłka zeznania podatkowego nie jest możliwa, jeśli program wykryje błędnie wypełnione lub całkowicie pominięte miejsce. Dzięki temu niemożliwe jest złożenie deklaracji zawierającej pomyłki.  W celu prawidłowego wypełnienia deklaracji wymagane jest przyznanie płatnikowi identyfikatora podatkowego, czyli numeru NIP lub PESEL.

E-deklarację można złożyć na dwa sposoby. Jednym z nich jest pobranie na twardy dysk komputera interaktywnego arkusza w formacie PDF. Zawarte w nim rubryki należy następnie edytować, wprowadzając wszystkie wymagane dane. Dużym ułatwieniem dla podatnika jest możliwość automatycznego podliczenia zadeklarowanych wartości. Dzięki temu płatnik nie ma już obowiązku samodzielnego wykonywania działań matematycznych niezbędnych do złożenia prawidłowej deklaracji PIT.

Drugą możliwością jest pobranie aplikacji instalowanej bezpośrednio w pamięci komputera. Zapewnia ona jeszcze łatwiejsze złożenie zeznania podatkowego. Aplikacja rozszerzona jest o system podpowiedzi, które wskazują wartości poszczególnych danych wymaganych przy deklaracji.

Występują dwie metody uwierzytelnienia złożonego zeznania. Podatnicy, którzy posiadają certyfikowany podpis elektroniczny, mają możliwość opatrzenia nim wypełnianej deklaracji. Pozostali płatnicy mogą zweryfikować swoje zeznanie podatkowe, podając jako podpis kwotę przychodu zadeklarowaną w poprzednim roku. Jeśli podatnik w zeszłym roku nie osiągnął żadnych przychodów, na przykład dlatego, że dopiero podejmuje pracę zawodową, ma prawo do wpisania w ramach weryfikacji wartości wynoszącej 0,00 złotych.

Termin składania deklaracji podatkowych zbliża się wielkimi krokami. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych zapraszamy do kontaktu z biurem rachunkowym lub doradcą podatkowym.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Wspólne przejazdy a obowiązek podatkowy

W krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych carpooling jest zjawiskiem bardzo popularnym. Również u nas coraz większa liczba osób korzysta z możliwości wspólnych przejazdów samochodem. Pozwala to na wygodne przemieszczanie się i znaczne ograniczenie kosztów podróży, zarówno po stronie kierowcy, jak i pasażerów. Czy wspólne przejazdy powodują skutki podatkowe dla kierowcy?

Wspólne przejazdy odróżnia się od zorganizowanego transportu zbiorowego. Zakładają bowiem, że przewóz osób odbywa się przy okazji podróży kierowcy, który tak czy tak musiałby ponieść koszty podróży, zaś zabranie pasażerów pozwala mu je ograniczyć. W przypadku zorganizowanego transportu podróż odbywa się wyłącznie na żądanie pasażera.

Zarówno doradcy podatkowi, jak i portale pośredniczące przy świadczeniu tego typu usług, zajmują w tej kwestii jasne stanowisko. Zgodnie z definicją, wspólne przejazdy zakładają dzielenie się kosztami podróży z pasażerami. Nie ma to zatem charakteru zarobkowego. Kierowca oferujący przejazd pasażerom nie może pobrać od nich kwoty wyższej niż suma kosztów podróży, na które składają się opłaty drogowe i cena paliwa. Jeśli kierowca nie przyjmie wyższej kwoty, nie osiąga dochodu, a zatem jest zwolniony z obowiązku opodatkowania.

Drugą z zasad rządzących wspólnymi przejazdami jest fakt, iż kierowca udostępnia miejsce pasażerom przy okazji własnej podróży. Określa to cel kierowcy, którym jest dotarcie do celu, nie zaś osiągnięcie korzyści majątkowej. Koszty podróży, takie jak cena paliwa czy opłaty drogowe, musi zatem ponieść niezależnie od tego, czy zdecyduje się na udostępnienie miejsca pasażerowi, czy też wybierze się w drogę samotnie.

Inne zasady obowiązują w przypadku, w którym kierowca nie zajmuje się okazjonalnym przewozem osób w zamian za zwrot części kosztów paliwa, lecz prowadzi komercyjną działalność transportową. Wtedy obowiązkiem kierowcy jest zarejestrowanie działalności, możliwa też będzie konieczność odprowadzenia podatku VAT. Obowiązek podatkowy dotyczy również przejazdów pojazdami służbowymi, służącymi do wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia. W takiej sytuacji przyjmuje się, że jest to działalność zarobkowa, a zatem podlega opodatkowaniu.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Kasy fiskalne online od 2018 roku

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt rozporządzenia, zgodnie z którym sprzedawcy do końca 2017 roku muszą wymienić kasy fiskalne na modele umożliwiające automatyczne przesyłanie ewidencji podatkowej do fiskusa. Projekt budzi duże kontrowersje i jest oceniany niejednoznacznie.

Główną wadą proponowanego rozwiązania jest duży koszt jego wprowadzenia. Cena jednej kasy spełniającej wymogi ministerstwa wynosi około 2 tysiące złotych. Specjaliści podkreślają, że projekt stanowi ogromne obciążenie dla mniejszych firm, których najczęściej nie stać na tak duży wydatek. Uderzyć to może w mikroprzedsiębiorstwa oraz podatników, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność.

Koszty związane są nie tylko z zakupem samego urządzenia, ale także z zapewnieniem mu odpowiednich warunków eksploatacji. Nowoczesne kasy wymagają połączenia z internetem oraz odpowiedniego systemu zabezpieczeń. Szacuje się, że w polskich przedsiębiorstwach w użyciu są ponad 2 miliony kas fiskalnych. Oznacza to, że koszt wymiany wszystkich kas będzie sięgał 4 miliardów złotych.

Doradcy podatkowi i eksperci handlowi zapowiadają walkę o zmianę założeń projektu. Według nich powinien zostać wydłużony czas, w którym przedsiębiorcy muszą wdrożyć nowe rozwiązania. Pierwotna wersja projektu zakłada wprowadzenie zmian do końca 2017 roku. Specjaliści chcą zostawić firmom więcej czasu, aby zmiana miała charakter ewolucyjny, nie zaś rewolucyjny. To powinno umożliwić mniejszym przedsiębiorstwom wdrożenie nowych kas bez powodowania zbytniego obciążenia w budżecie.

Eksperci wskazują również możliwość wprowadzenia znacznej ulgi na zakup urządzeń rejestrujących. Obecnie możliwy jest częściowy zwrot kosztów związanych z nabyciem pierwszej kasy. Ulga nie przysługuje już przy wymianie urządzenia na nowszy model. Specjaliści twierdzą, że wprowadzenie nawet małego zwrotu pieniędzy wydanych na wymianę kasy byłby dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców.

Kasy fiskalne automatycznie przesyłające ewidencję podatkową do fiskusa mają pomóc w likwidacji polskiej szarej strefy. Podobne rozwiązanie zostało już wprowadzone w innych krajach Unii Europejskiej (m.in. Węgry, Chorwacja i Bułgaria). W Czechach trwa jego wprowadzanie. Według statystyk wpływy z podatków w tych krajach znacznie wzrosły już po roku od zmian.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Nieścisłości w systemie podatkowym

Krajowa Izba Doradców Podatkowych przedstawiła swoje stanowisko w kwestii obowiązującego w Polsce systemu podatkowego. Według przewodniczącej Izby system musi zostać zbudowany od nowa, aby mógł poprawnie działać. W obecnej formie określany jest on jako system patchworkowy, w którym podstawę funkcjonowania stanowią kolejne nowelizacje wprowadzonych już ustaw, bardzo często wykluczające przepisy pierwotne.

Brak regulacji w wielu spornych kwestiach, załatwianie bieżących spraw oraz rozwiązywanie problemów wynikających z nieścisłości w prawie sprawiają, że poruszanie się w obrębie systemu podatkowego jest skomplikowane zarówno dla urzędników, jak i podatnika. Osoba prowadząca działalność gospodarczą bez pomocy doradcy podatkowego nie ma szans na odnalezienie się w gąszczu często wykluczających się wzajemnie przepisów.

Międzynarodowe badania analizujące systemy podatkowe obowiązujące w różnych krajach świata wykazują, że poziom skomplikowania polskiego prawa podatkowego jest jednym z głównych czynników przeszkadzających w prowadzeniu działalności gospodarczej. Stanowi to znaczną przeszkodę nie tylko dla firm, ale również polityków postulujących zwiększenie przedsiębiorczości wśród Polaków.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jako główny problem panującego w Polsce systemu wskazuje zbyt częste zmiany obowiązujących przepisów. Jako przykład został podany jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ogłoszony trzy lata temu. Od tamtej pory zmieniono tę ustawę już około 50 razy, wprowadzając kolejne nowelizacje i regulacje dotychczasowych przepisów. Może to grozić niepoprawną interpretacją punktów ustawy, nie tylko w przypadku podatników, ale nawet urzędników przeprowadzających kontrole.

Ta kwestia jest kolejnym przykładem przeszkody stawianej przez źle zorganizowany system. Zdaniem przewodniczącej Izby kontrole są zbyt częste. Mogą być przeprowadzane przez organy podatkowe, Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co może spowodować zbyt dużą liczbę wykluczających się zaleceń od każdego z kontrolerów. Jako że sami urzędnicy mają problemy z odnalezieniem się w przepisach systemu, grozi to błędnymi decyzjami, a w konsekwencji nawet postępowaniem sądowym.

Według przewodniczącej Izby system powinno się zbudować od nowa, uwzględniając nie tylko zasady funkcjonowania organów podatkowych, ale również przepisy samego postępowania podatkowego.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Zmiany w podatku od nieruchomości

Od 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości. Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, modyfikuje m.in. przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych.

Co dokładnie się zmieni?

 • Podatek będzie naliczany od całości wspólnych części nieruchomości i podlegać mu będą współwłaściciele w stosunku odpowiadającym ich udziałowi w danej nieruchomości wspólnej.
 • Zmiana obejmuje również definicję dotyczącą związku budynków, budowli i gruntów z działalnością gospodarczą. W ustawie zrezygnowano z pojęcia „względów technicznych”; aby znać, że konkretny przedmiot nie jest związany z działalnością gospodarczą danego przedsiębiorcy, będzie on musiał posiadać decyzję nadzoru górniczego lub budowalnego dotyczącego danego obiektu.
 • Ustawia zmienia także definicję gruntów, budowli związanych z działalnością gospodarczą i budynków.
 • Zapłata podatku od parkingu wielostanowiskowego w budynkach mieszalnych obejmuje kwotę proporcjonalną do udziału w prawie własności.
 • Ustawa zobowiązuje do płacenia podatku od nieruchomości za grunty zadrzewione i zakrzewione w każdym przypadku na użytkach rolnych. (Dotychczas podatek nie obowiązywał, kiedy grunty rolne nie były zajęte przez podatnika na działalność gospodarczą.
 • Maksymalną wysokość podatku ustala Ministerstwo Finansów; gminy określają wysokość stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców i mogą być one niższe niż ustaliło je Ministerstwo Finansów. Wszystko zależy od uwarunkowań lokalnych.
 • Stawki na 2016 rok są określone w Monitorze Polskim z 2015 r. poz. 735.

Szczegółowe informacje u Twojego doradcy podatkowego.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Samochód w firmie. Odliczanie VAT

VAT można odliczyć zarówno od samochodów ciężarowych oraz innych pojazdów samochodowych używanych wyłącznie do celów firmowych. O czym jeszcze należy pamiętać?

Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług z drugiego kwartału 2014 roku przyniosła nowe zasady odliczeń. Ustawodawca przewidział pełne prawo do odliczenia VAT nie tylko dla samochodów ciężarowych, ale także dla innych pojazdów samochodowych używanych do celów firmowych.

Samochód do celów firmowych, czyli?

Określa to artykuł 86a ust. 4:

 • sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 • konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Odliczanie VAT od zakupu paliwa

Od 1 lipca 2015 roku przedsiębiorcy mogą już odliczyć 50% VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów mieszanych. Odliczanie VAT przysługuje z faktur zakupu paliwa wystawionych począwszy od 1 lipca 2015, ale miesiąc ten musi być również miesiącem dostawy, a nie wyłącznie wystawienia faktury. Jeżeli faktura została wystawiona w lipcu, a dotyczy paliwa zakupionego w czerwcu (data dostawy czerwiec) podatnik nie będzie mógł skorzystać z odliczenia VAT.

Szczegółowe informacje u Twojego doradcy podatkowego.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Zawarcie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest konieczne do tego, aby uniknąć podwójnego opodatkowania tych samych dochodów. Dochody z pracy najemnej podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym praca jest wykonywana. Jednakże podatnicy, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, są zobowiązani do rozliczenia tych dochodów również w Polsce.

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją

Niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę zwalniają z opodatkowania w Polsce dochody z pracy najemnej wykonywanej w innym kraju (opodatkowane w kraju, w którym praca była wykonywana). Na czym dokładnie polega ta metoda?

 • podatnik najpierw oblicza dochód całkowity, sumując dochody ze źródeł w Polsce i za granicą;
 • od dochodu całkowitego podatnik oblicza podatek według skali podatkowej;
 • podatnik oblicza stopę procentową według wzoru S= (P/Dc) x 100
 • stopę procentową podatku należy zastosować do dochodu uzyskanego ze źródeł w Polsce i obliczyć w ten sposób podatek dochodowy.

Metoda wyłączenia z progresją przewiduje między innymi umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę z krajami: Albanią, Austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Francją, Finlandią, Grecją, Hiszpanią, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Węgrami, Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz Włochami.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

To metoda rozliczania podatku, której należy dokonać zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT. W rozliczeniu rocznym składanym w Polsce od sumy dochodów osiągniętych w Polsce i za granicą podatnik potrąca od polskiego podatku kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą.

Ustalenie limitu odliczenia podatku

 • obliczenie dochodu całkowitego, sumując dochody ze źródeł w Polsce i za granicą
 • od dochodu całkowitego należy obliczyć podatek wg skali podatkowej
 • należy obliczyć limit odliczenia podatku zapłaconego za granicą według wzoru L=PxX(Dz/Dc)
 • od podatku obliczonego od dochodu całkowitego należy odjąć podatek zapłacony za granicą – tylko do wysokości obliczonego wcześniej limitu; w ten sposób wyliczamy kwotę podatku należnego do zapłaty w Polsce Pn=P-(Pz<L)

Szczegółowe informacje u Twojego doradcy podatkowego.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

 

 

Wpisy

Nowe zasady oskładkowania umów zleceń. Najważniejsze informacje

Od 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące oskładkowania umów zleceń. Na czym polegają najważniejsze zmiany?

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831 z późn. zm.).

 Ustawa zmienia zasady dotyczące ubezpieczeń społecznych osób, które wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie oraz innej umowy o świadczenie usług, do której na podstawie Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Co trzeba wiedzieć?

Zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym miesiącu będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz jeżeli będzie spełniał warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z innych tytułów – będzie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym dotyczą również zleceniobiorców, którzy posiadają ustalone prawo do emerytury lub renty.

Przepisy nie zmieniają jednak tych, które określone zostały w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Jeżeli zleceniobiorca będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innej firmie (jego wynagrodzenie z tego tytułu będzie co najmniej równe kwocie minimalnego wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, będzie podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu tylko dobrowolnie).

Więcej szczegółowych informacji u doradcy podatkowego.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl