Blog księgowy

Artykuły tagu biuro rachunkowe suchy las

Wpisy

E-deklaracje PIT

Coraz szersze grono zwolenników zyskuje elektroniczna metoda składania deklaracji podatkowych. Dzięki niej podatnicy zyskują cenny czas, który w przypadku tradycyjnego rozliczenia musieliby spędzić w urzędzie. Dodatkową korzyścią dla nich jest zautomatyzowanie procesu oraz ograniczenie do minimum możliwości popełnienia błędu w deklaracji.

Program służący do składania deklaracji elektronicznych automatycznie wyznacza pola do wypełnienia przez podatnika. Oznacza to, iż nie występuje w tym przypadku ryzyko, że omyłkowo wypełnimy niewłaściwe pola. Wysyłka zeznania podatkowego nie jest możliwa, jeśli program wykryje błędnie wypełnione lub całkowicie pominięte miejsce. Dzięki temu niemożliwe jest złożenie deklaracji zawierającej pomyłki.  W celu prawidłowego wypełnienia deklaracji wymagane jest przyznanie płatnikowi identyfikatora podatkowego, czyli numeru NIP lub PESEL.

E-deklarację można złożyć na dwa sposoby. Jednym z nich jest pobranie na twardy dysk komputera interaktywnego arkusza w formacie PDF. Zawarte w nim rubryki należy następnie edytować, wprowadzając wszystkie wymagane dane. Dużym ułatwieniem dla podatnika jest możliwość automatycznego podliczenia zadeklarowanych wartości. Dzięki temu płatnik nie ma już obowiązku samodzielnego wykonywania działań matematycznych niezbędnych do złożenia prawidłowej deklaracji PIT.

Drugą możliwością jest pobranie aplikacji instalowanej bezpośrednio w pamięci komputera. Zapewnia ona jeszcze łatwiejsze złożenie zeznania podatkowego. Aplikacja rozszerzona jest o system podpowiedzi, które wskazują wartości poszczególnych danych wymaganych przy deklaracji.

Występują dwie metody uwierzytelnienia złożonego zeznania. Podatnicy, którzy posiadają certyfikowany podpis elektroniczny, mają możliwość opatrzenia nim wypełnianej deklaracji. Pozostali płatnicy mogą zweryfikować swoje zeznanie podatkowe, podając jako podpis kwotę przychodu zadeklarowaną w poprzednim roku. Jeśli podatnik w zeszłym roku nie osiągnął żadnych przychodów, na przykład dlatego, że dopiero podejmuje pracę zawodową, ma prawo do wpisania w ramach weryfikacji wartości wynoszącej 0,00 złotych.

Termin składania deklaracji podatkowych zbliża się wielkimi krokami. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych zapraszamy do kontaktu z biurem rachunkowym lub doradcą podatkowym.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

„Mieszkanie plus” od 2017 roku

Kasy oszczędnościowo-budowlane i tanie mieszkania na wynajem – to główne założenia programu „Mieszkanie plus”, który ruszyć ma w 2017 roku. Program ma być szansą na własne „M” dla rodzin o średnich dochodach, które nie mają szans na uzyskanie własnego mieszkania.

Tanie mieszkania na wynajem szansą dla młodych

Według szacunków deficyt mieszkaniowy wynosi około 0,5 mln mieszkań. Rynek najmu to tylko 4%, a aż 85% mieszkań w Polsce to mieszkania własnościowe. Rząd doży do zmiany tej sytuacji na wzór dobrze rozwiniętych krajów Europy – Niemiec, Danii, Szwecji – gdzie tanie mieszkania na wynajem są standardem.

Na gruntach należących do Skarbu Państwa mają powstać mieszkania, których koszt budowy metra kw. ma nie przekraczać 3 tys. zł. W pierwszej kolejności z programu mają skorzystać ci, którym nie przysługuje mieszkanie komunalne, ale ich zarobki nie są wystarczające, aby mogli pozwolić sobie na wynajem mieszkania na rynku komercyjnym czy też starać się o kredyt hipoteczny.

Konkurencyjny czynsz z opcją „dojścia do własności”, a koszt spłaty takiego mieszkania miałby być znacznie niższy niż zakup na rynku – to bez wątpienia jeden z największych plusów programu.

Powrót do kas oszczędnościowo-budowlanych?

Powrót do kas oszczędnościowo-budowalnych to szansa na długoterminowe oszczędzanie na cele mieszkaniowe. Oszczędzający może wpłacać dowolną kwotę na specjalnie dedykowane rachunki oszczędnościowe; następnie państwo nalicza premię pieniężną w wys. od kilku do kilkudziesięciu procent odłożonej kwoty.

Szczegółowych informacji szukaj w biurze rachunkowym.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych

Sejm w najbliższym czasie ma rozpatrzyć ustawę regulującą wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych. Projekt ustawy zakłada, że od 1 września 2016 roku wynagrodzenie godzinowe ma wynosić 12 zł brutto za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia.

Przepisy dotyczące rezygnacji z możliwości różnicowania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę według stażu pracy wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku.

Obecnie obowiązuje ustawa z 10 października 2002 roku –

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku jest ustalana w stawce miesięcznej i wynosi, od 1 stycznia 2016, roku 1850 złotych brutto. Możliwe jest również ustalenie stawki godzinowej dla pracownika w oparciu o wskazaną stawkę miesięczną oraz obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy. Przepisy nie regulują minimalnego wynagrodzenia dla osób objętych umową cywilnoprawną, dlatego możliwe było ustalenie wynagrodzenia niższego niż minimalne, z czego przedsiębiorcy chętnie korzystali.

Minimalna stawka godzinowa według projektu ustawy obejmuje umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w miejscu i w czasie wyznaczonym przez przedsiębiorcę lub inną jednostkę organizacyjną. Zmiany obejmą również osoby samozatrudnione wykonujące działalność gospodarczą. Nie ma jednak obowiązku stosowania minimalnego wynagrodzenia w stosunku do samozatrudniających pracowników.

Projekt ustawy nie przewiduje możliwości ukształtowania wynagrodzenia pracowników w okresie ich pierwszego roku pracy na poziomie 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Bez względu na staż pracy pracownika, pracodawca będzie musiał wypłacić 100 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Szczegółowe informacje w Twoim biurze rachunkowym.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Ceny transferowe. Zmiany 2016

Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych wprowadza sporo zmian do regulacji dotyczących tematyki cen transferowych oraz dokumentacji cen transferowych.

Podstawowym celem nowelizacji ustaw jest dostosowanie  polskich przepisów podatkowych do zmian w prawie Unii Europejskiej w zakresie wymogów związanych z dokumentowaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Najważniejsze regulacje

Konieczność prezentacji szerszego zakresu informacji w dokumentacjach w porównaniu do obecnie obowiązujących wymogów (np. struktury organizacyjnej i zarządczej grupy, prezentacji wszystkich operacji gospodarczych noszących znamiona restrukturyzacji.

Obowiązek sporządzania analiz rynkowych i analiz wyników finansowych podmiotów konkurencyjnych, dokumentacji globalnej prezentującej zasady współdziałania wszystkich podmiotów z grupy.

Obowiązek sporządzenia i dostarczania do urzędu skarbowego tzw. raportu (ang. Raport CBcR) – sprawozdania prezentującego wyniki finansowe oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez poszczególne podmioty w grupie.

Obowiązek przedłożenia organom podatkowym uproszczonego sprawozdania z transakcji z udziałem podmiotów powiązanych.

Co wynika z nowelizacji ustawy?

Na podatnika zostały nałożone nowe obowiązki, np. administracyjne, w zakresie przygotowywania dokumentacji . Nowe regulacje to także ułatwienie dla organów podatkowych w procesie pozyskiwania dokładnych informacji o warunkach rozliczeń stosowanych pomiędzy jednostkami powiązanymi w celu weryfikacji rynkowej tych transakcji.

Termin wprowadzenia zmian

Nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem regulacji dotyczących raportu CbCR (Country by Country Reporting), który będzie musiał zostać sporządzony po raz pierwszy za 2016 r. i złożony do końca 2017 r.

Szczegółowe informacje w Twoim biurze rachunkowym.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

 

 

Wpisy

Podatek VAT – najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku zmienia sposoby rozliczania podatku VAT. Zmiany dotyczą odliczania podatku VAT od towarów i usług, które są wykorzystywane w celach mieszanych, czyli zarówno takich, które podlegają, jak i tych, które nie podlegają systemowi VAT.

Najważniejsze zmiany

  • Zmienią się zasady, na podstawie których naliczany jest podatek od zakupu towarów oraz usług, które są częściowe przeznaczone na potrzeby działalności. Przede wszystkim zmieni się sposób ustalania kwoty podatku w celu kupna nieruchomości, jak również jej wytworzenia. Dotychczas, interpretacja zapisów dotycząca prawa do odliczeń, była przedmiotem sporów. Zmiany wchodzące w życie z nowym rokiem mają na celu rozwianie wszystkich wątpliwości. Zostaną bowiem doprecyzowane zasady, na podstawie których będą dokonywane obliczenia.
  • Podatek będzie naliczany z wykorzystaniem prewspółczynnika. Sposób jego określenia, zgodnie z ustawą, powinien być zgodny ze specyfiką prowadzonej przez podatnika działalności.

Możliwość korzystania z przepisów na temat prewspółczynnika warunkuje spełnienie określonych kryteriów:

  • Towar lub usługa zostały nabyte w celu wykorzystania ich w celu prowadzonej działalności gospodarczej, jak i poza nią.
  • Towar lub usługa nie zostały nabyte w celach osobistych, które podlegają opodatkowaniu w rozumieniu dostaw towarów nieodpłatnych czy też nieodpłatnego świadczenia usług.
  • Nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane wyłącznie w celach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.
  • Towary i usługi, które nabyto nie będą wykorzystywane do bezpłatnego użycia samochodów oprócz działalności gospodarczej podatnika, nie podlegającej opodatkowaniu VAT w myśl art. 8 ust. 5 o Vat.

Szczegółowych informacji udzieli profesjonalne biuro rachunkowe.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Zmiany w PIT od 2016 roku

Z dniem pierwszego stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217).

Jakie są najważniejsze zmiany?

Podwyższenie kwoty wolnej od PIT dopiero od 2017 roku?

Prezydent skierował już co prawda do Sejmu odpowiedni projekt ustawy, który przewiduje podwyższenie kwoty wolnej do 8002 złotych już od 2016 roku, ale wg Ministra Finansów najrozsądniej będzie wprowadzenie zmian wolniej, w kilku krokach począwszy od 2017 roku. Kwestia kwoty wolnej od podatku pozostaje zatem wciąż  nierozwiązana. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż przepisy o kwocie wolnej od podatku są nie konstytucyjne i nakazał zmianę przepisów do 30 listopada 2016r.

Nowe formularze zeznań podatkowych

Od 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać nowe formularze zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40 oraz załączników do tych zeznań: PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG. Zmiany obejmą również druki oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym nowy wzór informacji PIT-11 czy PIT-8C.

70% podatek w spółkach państwowych

Z początkiem stycznia 2016 roku został wprowadzony 70 procentowego podatku od wysokich odpraw, które wypłacają spółki skarbu państwa i spółki samorządowe ale nie dla wszystkich pracowników tylko dla osób zarządzających.

Podatek od dochodów ze źródeł nieujawnionych

Ordynacja podatkowa określa, że udowodnienie pochodzenia pieniędzy spoczywa na podatniku. Jeżeli podatnik wykaże wartość, źródło oraz okres, którego dotyczy dochód, nie zapłaci podatku w wysokości 75% od dochodu ze źródeł nieujawnionych.

Szczegółowych informacji udzieli profesjonalne biuro rachunkowe.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Wpisy

Spółkę z o.o. można założyć przez Internet

Wśród małych i micro przedsiębiorstw najczęściej spotykamy jednoosobowe działalności gospodarcze. Właściciel firmy, osoba fizyczna, ma pełne prawo do rozporządzania majątkiem swojej firmy, ale jednocześnie ponosi największe ryzyko prowadzenia takiej działalności, odpowiada bowiem całym swoim majątkiem. Dlatego też część przedsiębiorców decyduje się na wybór prowadzenia firmy w formie spółki z o.o. i ograniczenia ryzyka do wysokości wpłaconego kapitału. Minimalny kapitał dla spółki z o.o. aktualnie wynosi 5 tyś. zł.

Jest jednak inny powód dla którego spółka z o.o. może okazać się korzystna. Nowi przedsiębiorcy mają możliwość korzystania przez 24 miesiące z tzw. obniżonego ZUS-u ale po tym okresie zobowiązani są już do płacenia pełnych składek. Aby tego uniknąć decydują się na założenie spółki z o.o. z udziałem dwóch wspólników. Jeśli udziałowcy w spółce nie zatrudnią się na umowę o pracę lub zlecenie to ZUS-u nie będą płacić. Oszczędności uzyskane na składach na ZUS mogą przeznaczyć na indywidulane oszczędzanie na emeryturę.

Co warto wiedzieć na początek?

Spółkę z o.o. może założyć jedna osoba lub wspólnicy. Tworzy ją umowa, w której należy określić przedmiot działania spółki, zasady jej działania, wyszczególnić obowiązki wspólników oraz udziały, którymi dysponują. Nie należy zapomnieć również o nazwie i siedzibie firmy oraz zasadach powoływania zarządu.

Przez lata tylko notariusze mogli otwierać spółki z o.o. w formie aktu notarialnego, obecnie dopuszczono możliwość otworzenia spółki przez internet. Dzięki temu rozwiązaniu znacznie szybciej można powołać spółkę i rozpocząć działalność.

W ciągu 2 – 3 godzin spotkania udziałowców spółki z profesjonalnym księgowym biura rachunkowego lub doradcą podatkowym można otworzyć spółkę przez internet.

Należy rozpocząć od założenia konta na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Login i hasło będą podpisem elektronicznym, który przyda się również podczas wypełniania innych dokumentów. Przyda się przy tej czynności dowód osobisty a dla obcokrajowców paszport.

Po zalogowaniu na konto sporządza się umowę spółki według wzorca urzędowego odpowiadając na zadane pytania. Zakończenie procedury rejestracji spółki następuje po opłaceniu przez internet opłat urzędowych: 250 zł opłaty sądowej i 100 za ogłoszenie w MSiG. Na zakończenie należy pobrać dokumenty firmowe i zapisać na dysku. Umowa spółki przyda się później min. przy podpisywaniu umów z kontrahentami.

Należ także pamiętać o konieczności złożenia NIP-8, opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych od kapitału spółki, rejestracji do VAT-u. Wszelkie te czynności pomoże dopełnić firmowy księgowy.

Oprócz spółki z o.o. można w ten sposób założyć spółkę jawną oraz komandytową.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl