Blog księgowy

Wpisy

Rozliczanie imprez świątecznych

Nową tradycją w polskich firmach stało się organizowanie przedświątecznych imprez czy wspólnych wyjść. Dla pracownika to przede wszystkim możliwość zintegrowania się z kolegami oraz szansa na poznanie kierownictwa w mniej formalnych warunkach. W przypadku pracodawcy może to być jednak zagadnienie sporne, mające wpływ na księgowość firmy.

Jeszcze do niedawna stanowisko organów podatkowych było w tej kwestii niezmienne. Do tej pory zgodnie z decyzją podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie świątecznej imprezy firmowej powinien naliczyć podatek jej uczestnikom, ponieważ stanowi to dla nich korzyść wynikającą ze stosunku pracy.

Na temat opodatkowania udziału pracowników w przyjęciu świątecznym wypowiedział się jakiś czas temu Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z jego stanowiskiem pracodawca nie jest zobowiązany do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od pracowników, którzy uczestniczyli w firmowej imprezie. Co więcej, firma organizująca przyjęcie może wpisać wydatki na ten cel w koszt uzyskania przychodu.

Ważne jest jedynie, aby podkreślić odpowiednio sformułowany cel przyjęcia świątecznego. Wystarczy udowodnić, że impreza ma na celu poprawę atmosfery w firmie i integrację jej pracowników, co będzie miało wpływ na wydajność ich późniejszej pracy. W takiej sytuacji możliwe będzie rozliczenie wydatków na przyjęcie w kosztach podatkowych pracodawcy. Organy podatkowe zachowują to podejście również w przypadku imprez, w których pracownicy biorą udział razem z rodzinami. Cel pozostaje niezmienny – poprawa atmosfery i zachowanie wysokiego poziomu motywacji pracowników – a zatem wydatki na imprezę są bezpośrednio powiązane z przychodem pracodawcy.

Warto zwrócić uwagę na kwestię upominków dla pracowników, które coraz częściej rozdawane są przy okazji świątecznych przyjęć. Jeśli nie zostaną sfinansowane z pieniędzy pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale na przykład ze środków obrotowych firmy, pracodawca będzie zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od obdarowanego pracownika. W przypadku pobrania na ten cel pieniędzy z zfsś, pracownik nie będzie musiał zapłacić podatku, zaś pracodawca będzie mógł rozliczyć upominki w ramach kosztów uzyskania przychodu.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Leave A Comment