Blog księgowy

Wpisy

Rejestracja VAT-UE

Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej dostęp do zagranicznych rynków stał się o wiele prostszy. W związku z tym polscy przedsiębiorcy coraz częściej dokonują wymiany handlowe z innymi krajami. Tego typu transakcje nazywane są transakcjami wewnątrzwspólnotowymi i wymagają one innego sposobu rozliczania – mowa o VAT-UE. Polega ona na rozliczaniu podatku przez nabywcę w miejscu, w którym ma siedzibę.

Kogo dotyczy VAT-UE?

Tego typu rozliczenie dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji z zagranicznymi kontrahentami w obrębie państw Unii Europejskiej. Obowiązkiem objęte są też firmy, które korzystają ze zwolnienia VAT i dokonujące transakcji na terenie Unii.

Jak zarejestrować się do VAT-UE?

Aby się zarejestrować do takich rozliczeń przedsiębiorca musi złożyć odpowiednie dokumenty do urzędu skarbowego. W tym wypadku potrzebny jest formularz VAT-R. Jeśli podatnik jest już zarejestrowany na potrzeby VAT (jako podatnik czynny czy też zwolniony), to musi zgłosić tylko aktualizację na wspomnianym wcześniej formularzu VAT-R. Istotna jest tu data rozpoczęcia transakcji wewnątrzwspólnotowych. Po rejestracji urząd skarbowy nadaje przedsiębiorcy odpowiedni „europejski’ NIP, który służy podczas transakcji zagranicznych.

Przedsiębiorców z pewnością ucieszy fakt, że mimo rejestracji jako podatnik VAT-UE nie tracą oni zwolnienia od podatku.

Ważne jest, aby dokonać rejestracji VAT-UE przed dokonaniem pierwszej transakcji, która dotyczyłaby wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy towarów, nabycia usługi, gdzie miejscem jej świadczenia jest kraj nabywcy lub świadczenia usług na rzecz klientów z UE, a miejscem świadczenia jest kraj prowadzenia działalności albo kraj zamieszkania nabywcy (czyli kraj inny niż Polska).

Jakie są terminy składania deklaracji VAT-UE?

Podatnicy czynni oraz osoby zwolnione z podatku VAT, które rejestrują się na potrzeby VAT-UE są zobowiązani do składania deklaracji podsumowującej VAT-UE w trybie miesięcznym. Złożenie takiej deklaracji do urzędu możliwe jest tylko drogą elektroniczną, a termin upływa 25. dnia następnego miesiąca po miesięcznym okresie rozliczeniowym. Również tutaj, jak i w przypadku pozostałych rozliczeń podatkowych terminowa księgowość jest bardzo istotna.

Leave A Comment