Blog księgowy

Wpisy

PIT-37. Kogo dotyczy?

Z typowej deklaracji podatkowej PIT-37 rozliczyć musi się pracownik, zleceniobiorca i każda inna osoba, za którą pracodawca lub zleceniodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczki na podatek.

Kto musi rozliczyć się z fiskusem?

Każdy, kto w ubiegłym roku osiągnął dochód, a należy to zrobić do końca kwietnia 2016 roku. PIT-37 dedykowany jest pracownikom, emerytom oraz podatnikom, którzy osiągnęli dochody opodatkowane stawką od 18 do 32 procent na terenie Polski. Deklarację rozliczam na podstawie przekazanego przez pracodawcę dokumentu PIT-11.

Jakie dochody rozliczamy?

  • Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.
  • Wynagrodzenie z umowy zlecenia.
  • Zasiłki z ubezpieczeń społecznych.
  • Emerytury i renty.
  • Dochody z kontraktów menadżerskich, bycia członkiem rad nadzorczych, pełnienia funkcji społecznych, działalności w sporcie.
  • Świadczenia oraz zasiłki przedemerytalne.
  • Wynagrodzenia z praw autorskich i innych praw majątkowych.
  • Świadczenia z Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  • Przychody z umów akwizycyjnych.

Ulgi podatkowe

Ulga obniża kwotę podatku, wyrównuje go do zera lub umożliwia zwrot pobranych wcześniej zaliczek. Załącznik PIT/o służy do wykazania ulgi na Internet, na dzieci, rehabilitacyjnej lub darowizny. PIT/D rozlicza wydatki mieszkaniowe lub wydatki na kasę mieszkaniową. Druk PIT/2K składamy, gdy po raz pierwszy odliczamy ulgę odsetkową, czyli spłatę kredytu na cele mieszkaniowe.

Spiesz się, zostało już niewiele czasu, aby rozliczyć się z fiskusem. Aby mieć pewność, że Twój PIT zostanie rozliczony prawidłowo, zwróć się do profesjonalnej instytucji. Księgowość internetowa to rozwiązanie dla nowoczesnych przedsiębiorców.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Leave A Comment