Blog księgowy

Wpisy

Zmiany w ustawie o VAT

Budżet państwa może zwiększyć się o około 3,4 miliarda rocznie. Będzie to wynik dużej nowelizacji ustawy o VAT przyjętej 25 października. Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i ...
Wpisy

Krajowa Administracja Skarbowa

Trwają prace nad ustawą dotyczącą powołania Krajowej Administracji Skarbowej. Ma ona na celu reorganizację obecnie funkcjonującej administracji podatkowej, uszczelnienie systemu oraz konsolidację ...
Wpisy

Cyfryzacja w systemie podatkowym

Zmiany wprowadzające nowe technologie do obsługi księgowej firm postępują. Oprócz obowiązku wprowadzenia kas fiskalnych on-line, który wejdzie w życie w 2018 roku, ministerstwo rozwoju chce ...
Wpisy

Zatrudnienie osoby pozbawionej wolności

Badania wykazują, że praca wspiera proces resocjalizacji osoby skazanej na długotrwały pobyt w więzieniu. Nie tylko zapewnia osadzonemu kapitał do wykorzystania po wyjściu na wolność, ale także ...
Wpisy

Ujednolicenie PIT i ulgi dla artystów

Ostatnie zmiany w kwestii ujednolicenia systemu podatkowego zostały zaakceptowane. Oznacza to, że stawka podatku od osób fizycznych zostanie połączony ze składkami na Narodowy Fundusz Zdrowia i ...
Wpisy

Duża nowelizacja ustawy o VAT

Prace nad dużą nowelizacją ustawy o VAT powoli dobiegają końca. W nowej ustawie ma znaleźć się szereg zmian uszczelniających system podatkowy i wykluczających możliwości nadużyć. Jeśli projekt ...
Wpisy

Kasy fiskalne online od 2018 roku

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt rozporządzenia, zgodnie z którym sprzedawcy do końca 2017 roku muszą wymienić kasy fiskalne na modele umożliwiające automatyczne przesyłanie ewidencji ...
Wpisy

Polska z dużą luką VAT

Nie wszyscy korzystają z profesjonalnej obsługi księgowej. Z raportu opublikowanego 6 września 2016 roku przez Komisję Europejską wynika, że Polska jest jednym z krajów z największą luką VAT. ...
Wpisy

Jednolity Plik Kontrolny – pierwsze podsumowania

25 sierpnia minął termin złożenia po raz pierwszy ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek ten objął jak na razie wyłącznie dużych podatników, czyli przedsiębiorstwa ...