Blog księgowy

Wpisy

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Nowe zasady

Od stycznia obowiązuje nowa, co ważne, obniżona do 4% stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Z nowych, obniżonych odsetek można korzystać jedynie przez 6 miesięcy od dnia upływu terminu na złożenie deklaracji.

Nowe przepisy NIE obowiązują w przypadku:

  • Złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
  • Dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

1 stycznia 2016 roku zmianie uległo kilka kwestii:

Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę, tj. 4%. Przed nowelizacją ustawy było to 75% stawki podstawowej. Płatnik może zastosować preferencyjną stawkę w przypadku spełnienia łącznie dwóch warunków:

  • Złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu na złożenie deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Termin należy liczyć od dnia upływu terminu na złożenie deklaracji, a nie od dnia, w którym podatnik wykrył zaległość podatkową. Zastosowanie tego terminu nie zależy od tego, czy deklaracja została złożona.

Te rewolucyjne zmiany z pewnością przysłużą się z pewnością wszystkim podatnikom.

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji na ten temat? Skontaktuj się z biurem księgowym.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

 

Leave A Comment