Blog księgowy

Wpisy

Nowe kary VAT za nierzetelne rozliczanie podatku

Rok 2017 przebiega pod hasłem wielu zmian związanych z podatkiem VAT. Jedną z nich są dodatkowe sankcje VAT, które zostały nałożone na podatników. O jakich sankcjach mowa i z czego one wynikają?

Kto zostanie ukarany?

Do tej pory sankcje podatkowe były nakładane przede wszystkim na nieuczciwych podatników VAT, ale od stycznia uległo to zmianie. Od teraz karze podlegają też osoby, które nie miały złych zamiarów, lecz popełniły błąd w rozliczeniu. Kary te wynikają z wprowadzenia dodatkowych zobowiązań podatkowych za niedbałe rozliczenie podatku VAT.

Dodatkowe kary mogą być nałożone na przedsiębiorcę, który zaniży kwotę podatku do zapłaty lub zawyży wysokość podatku VAT do zwrotu czy do przeniesienia na kolejny miesiąc bądź kwartał. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to naczelnik urzędu skarbowego albo organ kontroli podatkowej może nałożyć na taką osobę dodatkowe sankcje VAT o wysokości 30% kwoty zaniżenia podatku do zapłacenia czy też zawyżenia nadwyżki wspomnianego podatku.

Zagrożeni karami są także ci przedsiębiorcy, który w ogóle nie złożyli deklaracji VAT i nie uiścili należnej sumy z podatku do urzędu skarbowego.

Czy taką sankcję można obniżyć?

Nałożoną sankcję w wysokości 30% można obniżyć do 20% kwoty podatku. Warunkiem jest tutaj złożenie po kontroli podatkowej korekty deklaracji VAT lub, jeśli w ogóle nie została złożona, pierwotnej deklaracji. W dokumencie należy uwzględnić wszystkie stwierdzone wcześniej nieprawidłowości. Należy także opłacić zaległy podatek lub zwrócić kwotę nienależnego nam zwrotu, która została nam wypłacona przez urząd skarbowy.

Uwaga na kary 100% dodatkowego zobowiązania!

Może dojść też że zostanie nałożona kara w wysokości 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego. Powodem takiej kary mogą być faktury kosztowe, które stwierdzają czynności czy usługi, które w ogóle nie miały miejsca, zawierają nieprawdziwe kwoty, dokumentują czynności mające obejść przepisy lub zostały wystawione przez nieistniejącą firmę.

W takich przypadkach karą zostają obciążeni nie przedsiębiorcy wystawiający fakturę lecz jej odbiorcy. W związku z tym kara zostanie nałożona również na osoby, które nieświadomie współpracowały z nieuczciwymi osobami i nie zauważyły żadnych nieprawidłowości. Dlatego też niezwykle ważna jest dokładna i uważna księgowość, która zauważy wszelkie błędy.

Leave A Comment