Blog księgowy

Wpisy

Nieścisłości w systemie podatkowym

Krajowa Izba Doradców Podatkowych przedstawiła swoje stanowisko w kwestii obowiązującego w Polsce systemu podatkowego. Według przewodniczącej Izby system musi zostać zbudowany od nowa, aby mógł poprawnie działać. W obecnej formie określany jest on jako system patchworkowy, w którym podstawę funkcjonowania stanowią kolejne nowelizacje wprowadzonych już ustaw, bardzo często wykluczające przepisy pierwotne.

Brak regulacji w wielu spornych kwestiach, załatwianie bieżących spraw oraz rozwiązywanie problemów wynikających z nieścisłości w prawie sprawiają, że poruszanie się w obrębie systemu podatkowego jest skomplikowane zarówno dla urzędników, jak i podatnika. Osoba prowadząca działalność gospodarczą bez pomocy doradcy podatkowego nie ma szans na odnalezienie się w gąszczu często wykluczających się wzajemnie przepisów.

Międzynarodowe badania analizujące systemy podatkowe obowiązujące w różnych krajach świata wykazują, że poziom skomplikowania polskiego prawa podatkowego jest jednym z głównych czynników przeszkadzających w prowadzeniu działalności gospodarczej. Stanowi to znaczną przeszkodę nie tylko dla firm, ale również polityków postulujących zwiększenie przedsiębiorczości wśród Polaków.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jako główny problem panującego w Polsce systemu wskazuje zbyt częste zmiany obowiązujących przepisów. Jako przykład został podany jednolity tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ogłoszony trzy lata temu. Od tamtej pory zmieniono tę ustawę już około 50 razy, wprowadzając kolejne nowelizacje i regulacje dotychczasowych przepisów. Może to grozić niepoprawną interpretacją punktów ustawy, nie tylko w przypadku podatników, ale nawet urzędników przeprowadzających kontrole.

Ta kwestia jest kolejnym przykładem przeszkody stawianej przez źle zorganizowany system. Zdaniem przewodniczącej Izby kontrole są zbyt częste. Mogą być przeprowadzane przez organy podatkowe, Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co może spowodować zbyt dużą liczbę wykluczających się zaleceń od każdego z kontrolerów. Jako że sami urzędnicy mają problemy z odnalezieniem się w przepisach systemu, grozi to błędnymi decyzjami, a w konsekwencji nawet postępowaniem sądowym.

Według przewodniczącej Izby system powinno się zbudować od nowa, uwzględniając nie tylko zasady funkcjonowania organów podatkowych, ale również przepisy samego postępowania podatkowego.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Leave A Comment