Blog księgowy

Wpisy

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Zawarcie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest konieczne do tego, aby uniknąć podwójnego opodatkowania tych samych dochodów. Dochody z pracy najemnej podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym praca jest wykonywana. Jednakże podatnicy, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, są zobowiązani do rozliczenia tych dochodów również w Polsce.

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją

Niektóre umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę zwalniają z opodatkowania w Polsce dochody z pracy najemnej wykonywanej w innym kraju (opodatkowane w kraju, w którym praca była wykonywana). Na czym dokładnie polega ta metoda?

  • podatnik najpierw oblicza dochód całkowity, sumując dochody ze źródeł w Polsce i za granicą;
  • od dochodu całkowitego podatnik oblicza podatek według skali podatkowej;
  • podatnik oblicza stopę procentową według wzoru S= (P/Dc) x 100
  • stopę procentową podatku należy zastosować do dochodu uzyskanego ze źródeł w Polsce i obliczyć w ten sposób podatek dochodowy.

Metoda wyłączenia z progresją przewiduje między innymi umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę z krajami: Albanią, Austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Francją, Finlandią, Grecją, Hiszpanią, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Węgrami, Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz Włochami.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

To metoda rozliczania podatku, której należy dokonać zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT. W rozliczeniu rocznym składanym w Polsce od sumy dochodów osiągniętych w Polsce i za granicą podatnik potrąca od polskiego podatku kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą.

Ustalenie limitu odliczenia podatku

  • obliczenie dochodu całkowitego, sumując dochody ze źródeł w Polsce i za granicą
  • od dochodu całkowitego należy obliczyć podatek wg skali podatkowej
  • należy obliczyć limit odliczenia podatku zapłaconego za granicą według wzoru L=PxX(Dz/Dc)
  • od podatku obliczonego od dochodu całkowitego należy odjąć podatek zapłacony za granicą – tylko do wysokości obliczonego wcześniej limitu; w ten sposób wyliczamy kwotę podatku należnego do zapłaty w Polsce Pn=P-(Pz<L)

Szczegółowe informacje u Twojego doradcy podatkowego.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

 

 

Leave A Comment