Blog księgowy

Wpisy

Kiedy pracodawca rozliczy PIT za pracownika

Każdy podatnik, który jest polskim rezydentem podatkowym, jest zobowiązany do rozliczenia się z fiskusem z przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. W związku z tym konieczne jest złożenie do wybranego urzędu skarbowego odpowiedniej deklaracji podatkowej. Pracownik, który pozyskiwał przychody tylko od jednego pracodawcy może go zobowiązać, aby ten rozliczył podatki dochodowe od osób fizycznych w jego imieniu.

Jednak pracownik nie może zdecydować dowolnym momencie o tym, czy chce, żeby jego szef rozliczył w jego imieniu podatek. Warunkiem jest tutaj przekazanie pracodawcy prawidłowo wypełnionego formularza PIT-12 w odpowiednim terminie, który upływa 10 stycznia danego roku podatkowego.

PIT-12 jest to oświadczenie w celu dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu, który podatnik otrzymał w danym roku podatkowym. W formularzu tym podatnik oświadcza, że w danym roku nie miał innych dochodów opodatkowanych skalą podatkową niż te, które uzyskał od płatnika i że nie będzie korzystał z preferencji w opodatkowaniu, które występują w postaci ulgi oraz możliwość złożenia PIT wspólnie wraz ze współmałżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ponadto zobowiązuje się, ze nie dolicza kwot wcześniej już odliczonych prócz tych, których dokona sam płatnik.

Jeżeli pracownik złożył swojemu pracodawcy deklarację PIT-12 w terminie, to ten na jej podstawie złoży za swojego pracownika deklarację roczną na druku PIT-40 do końca lutego danego roku. Wszystkie czynności z tym związane są wykonywane przez pracodawcę lub biuro rachunkowe, z którym współpracuje firma. Po tym podatnik nie otrzyma już informacji podatkowej PIT-11, tylko gotową deklarację PIT-40, która zostanie wysłane także bezpośrednio do danego urzędu skarbowego.

Leave A Comment