Blog księgowy

Wpisy

Jak rozliczyć koszt prezentów dla pracowników

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia to w wielu firmach okazja do obdarowania pracowników prezentami. Wchodzące w ich skład produkty lub usługi traktowane są jako dodatkowe świadczenia, w związku z czym niosą za sobą określone skutki podatkowe. Jak ta kwestia wygląda z punktu widzenia pracownika, a jak musi do niej podejść pracodawca?

Prezent dla pracownika może przyjąć formę materialną lub niematerialną. Zalicza się zatem do nich zarówno karty przedpłacone, upominki i paczki świąteczne, jak i dofinansowania do wycieczek czy inne, mniej typowe usługi. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, prezent otrzymany przez pracownika stanowi jego przychód wynikający ze stosunku pracy. Ma to znacznie niezależnie od typu umowy, na jakiej jest zatrudniony. Każdy przychód pracownika powinien zostać opodatkowany, możliwe jest jednak zwolnienie z tego obowiązku, jeśli zostaną spełnione określone warunki.

Aby otrzymany prezent został zwolniony z obowiązku opodatkowania, musi stanowić świadczenie o charakterze rzeczowym lub pieniężnym, zaś środki przeznaczone na jego sfinansowanie powinny pochodzić z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych.  Ważne jest również, aby łączna suma świadczeń socjalnych otrzymanych przez pracownika w całym roku podatkowym nie przekraczała 380 złotych. Jeśli wszystkie wymienione wyżej warunki zostaną spełnione, dział zajmujący się obsługą księgową danej firmy nie musi pobierać z wynagrodzenia pracownika zaliczki na podatek od dodatkowego przychodu. Również dla pracodawcy może to oznaczać korzyść. W takim przypadku środki przeznaczone na prezenty dla pracowników będą mogły zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu, dzięki czemu zachowuje on prawo do uzyskania zwrotu. Warto jednak zwrócić uwagę, czy dane świadczenia nie są wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jako wyłączone z kosztów.

Inna sytuacja występuje, jeśli pieniądze na prezenty dla pracowników będą pochodziły ze środków obrotowych firmy. W takim przypadku muszą one zostać uznane za przychód pracownika, pracodawca jest zatem zobowiązany do doliczenia ich wartości do podstawy opodatkowania i odprowadzenia stosownej zaliczki.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Leave A Comment