Blog księgowy

Wpisy

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Z końcem stycznia mija termin złożenia deklaracji o zmianie preferowanej formy opodatkowania przychodów pochodzących z działalności gospodarczej. Każdy podmiot podatkowy powinien skupić się na wybraniu najkorzystniejszej opcji, ponieważ kolejna szansa na zmianę nastąpi dopiero w przyszłym roku.

Podmioty objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą wybrać spośród czterech form opodatkowania. Ostateczny wybór zależy od zasad rozliczania podatku i indywidualnych ulg dla przedsiębiorców. Specjaliści zajmujący się doradztwem podatkowym podkreślają, że każdy podmiot powinien dokładnie przeanalizować wszystkie możliwości, aby wybrać tę, która będzie dla niego najkorzystniejsza.

Każda z form opodatkowania – podatek według skali ogólnej, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa – określona jest na innych zasadach. Zadaniem podmiotu podatkowego jest dokładne sprawdzenie, czy jest uprawniony do wybrania określonej formy, ponieważ urząd skarbowy nie kontroluje poprawności wyboru.

Podatnik powinien zorientować się, czy przysługują mu ewentualne ulgi podatkowe. Jeśli występuje możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub na zasadach obowiązujących dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, najlepszym rozwiązaniem będzie wybór podatku obliczanego według skali. Przy pozostałych formach nie będzie bowiem możliwe skorzystanie z różnego rodzaju ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia. W przypadku podatku według skali oraz podatku liniowego można również skorzystać z możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, które pozwalają na odpisanie od podatku pewnej części wydatków poniesionych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Te formy opodatkowania podlegają jednak obowiązkowi korzystania z obsługi księgowej, co może przysparzać problemów najmniejszym podatnikom.

W podjęciu decyzji na temat formy opodatkowania może pomóc doradca podatkowy. Specjaliści nie tylko obliczą wysokość przychodów, ale również przeanalizują dane dotyczące indywidualnych ulg oraz określą, czy dany rodzaj działalności gospodarczej podlega pod wybraną formę podatku.
Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Leave A Comment