Blog księgowy

Wpisy

E-deklaracje PIT

Coraz szersze grono zwolenników zyskuje elektroniczna metoda składania deklaracji podatkowych. Dzięki niej podatnicy zyskują cenny czas, który w przypadku tradycyjnego rozliczenia musieliby spędzić w urzędzie. Dodatkową korzyścią dla nich jest zautomatyzowanie procesu oraz ograniczenie do minimum możliwości popełnienia błędu w deklaracji.

Program służący do składania deklaracji elektronicznych automatycznie wyznacza pola do wypełnienia przez podatnika. Oznacza to, iż nie występuje w tym przypadku ryzyko, że omyłkowo wypełnimy niewłaściwe pola. Wysyłka zeznania podatkowego nie jest możliwa, jeśli program wykryje błędnie wypełnione lub całkowicie pominięte miejsce. Dzięki temu niemożliwe jest złożenie deklaracji zawierającej pomyłki.  W celu prawidłowego wypełnienia deklaracji wymagane jest przyznanie płatnikowi identyfikatora podatkowego, czyli numeru NIP lub PESEL.

E-deklarację można złożyć na dwa sposoby. Jednym z nich jest pobranie na twardy dysk komputera interaktywnego arkusza w formacie PDF. Zawarte w nim rubryki należy następnie edytować, wprowadzając wszystkie wymagane dane. Dużym ułatwieniem dla podatnika jest możliwość automatycznego podliczenia zadeklarowanych wartości. Dzięki temu płatnik nie ma już obowiązku samodzielnego wykonywania działań matematycznych niezbędnych do złożenia prawidłowej deklaracji PIT.

Drugą możliwością jest pobranie aplikacji instalowanej bezpośrednio w pamięci komputera. Zapewnia ona jeszcze łatwiejsze złożenie zeznania podatkowego. Aplikacja rozszerzona jest o system podpowiedzi, które wskazują wartości poszczególnych danych wymaganych przy deklaracji.

Występują dwie metody uwierzytelnienia złożonego zeznania. Podatnicy, którzy posiadają certyfikowany podpis elektroniczny, mają możliwość opatrzenia nim wypełnianej deklaracji. Pozostali płatnicy mogą zweryfikować swoje zeznanie podatkowe, podając jako podpis kwotę przychodu zadeklarowaną w poprzednim roku. Jeśli podatnik w zeszłym roku nie osiągnął żadnych przychodów, na przykład dlatego, że dopiero podejmuje pracę zawodową, ma prawo do wpisania w ramach weryfikacji wartości wynoszącej 0,00 złotych.

Termin składania deklaracji podatkowych zbliża się wielkimi krokami. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych zapraszamy do kontaktu z biurem rachunkowym lub doradcą podatkowym.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Leave A Comment