Blog księgowy

Wpisy

Co grozi pracodawcy za niewypłacanie wynagrodzenia w terminie?

Terminowe wypłacanie wynagrodzenia należy do obowiązku każdego pracodawcy. Wynika to z przepisów Kodeksu pracy. Niewypłacanie wynagrodzenia w terminie to narażanie się na konsekwencje. Co grozi pracodawcy?

Artykuł 94 punkt 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. stanowi, że naruszenie tego obowiązku (brak wynagrodzenia w terminie, bezpodstawne zaniżenie kwoty, nieprawidłowe potrącenie z wynagrodzenia) to wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Jeżeli kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykaże te zaniedbania, pracodawca może zostać objęty mandatem w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Konsekwencją nieterminowych wypłat jest również konieczność wypłaty odsetek ustawowych, a nawet odszkodowania, jeżeli pracownik wykaże przed sądem, że w wyniku zwłoki w wypłacie poniósł określone szkody.

Pracownik może również wypowiedzieć umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Artykuł 85 par. 1 traktuje, że pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia za pracę, co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym terminie, który określa regulamin.

W jakiej sytuacji pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie?

Kiedy brak terminowej zapłaty spowodował określone szkody, np. w związku z kredytem bankowym, gdzie nieuregulowanie raty w odpowiednim czasie może doprowadzić do naliczenia dodatkowych opłat. Wówczas pracownik ma prawo ubiegać się o naprawienie szkody w pełnej wysokości, czyli zażądać od pracodawcy odszkodowania.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z biurem rachunkowym.

Pozdrawiam, Biurosupport.pl

Leave A Comment