Blog księgowy

Wpisy

Centralna Baza Rachunków – projekt ustawy

Powstał projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków – rejestrze informacji dotyczących przechowywania i inwestowania środków finansowych. Z założenia ma pomóc w lokalizacji majątków pochodzących z przestępstw oraz poprawić ściągalność długów. Eksperci podkreślają jednak, że bez odpowiednich regulacji ustawa może stanowić pole do nadużyć.

W bazie mają znaleźć się konta bankowe i płatnicze, a także rachunki dotyczące papierów wartościowych, Indywidualne Konta Emerytalne, fundusze inwestycyjne, usługi związane z walutami wirtualnymi, a nawet umowy ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi. Zbierane będą również dane dotyczące umów o udostępnieniu skrytki bankowej.

Rejestr ma zawierać wszystkie informacje dotyczące rachunku. Dotyczy to zatem nie tylko jego numeru, ale również danych osobowych właściciela, beneficjenta oraz pełnomocników. Informacje uzupełnione zostaną o datę otwarcia rachunku, NIP instytucji odpowiedzialnej za jego prowadzenie czy kod waluty. Projekt zakłada jedynie zbieranie danych pozwalających na odszukanie właściciela rachunku, poszczególne transakcje dotyczące konta nie będą analizowane.

Informacje zgromadzone w Centralnej Bazie Rachunków będą mogły zostać udostępnione na żądanie podmiotów uprawnionych do korzystania z tych danych. Wśród nich mają się znajdować między innymi sądy karne, prokuratura, komornicy sądowi, policja i Żandarmeria Wojskowa, a także szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Dostęp do bazy będą miały również organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Centralna Baza Rachunków ma ułatwić lokalizowanie majątków przestępców oraz wartości związanych z egzekucją sądową lub administracyjną. Może również posłużyć do poprawy ściągalności podatków, poprzez identyfikację kont osób, które celowo rezygnują z prowadzenia pełnej księgowości, ukrywając swoje dochody. Specjaliści zwracają jednak uwagę na to, aby ostateczna ustawa nie tylko zapobiegała przestępstwom finansowym, ale również chroniła te podmioty, które w uczciwy sposób korzystają z rachunków bankowych czy inwestycyjnych.

Projekt ustawy został tuż przed świętami skierowany do konsultacji społecznych, które mają potrwać do 10 stycznia 2017 roku. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie prawidłowo, część regulacji zostanie wprowadzona po 26 miesiącach od ogłoszenia ustawy.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Leave A Comment