Blog księgowy

Wpisy

100 zmian dla firm – pierwsze ułatwienia

Z początkiem stycznia 2017 roku weszły w życie pierwsze zmiany dotyczące obsługi księgowej i podatkowej firm. Z pakietu 100 uproszczeń wprowadzono jak na razie około 30.

Na pakiecie skorzystają mniejsze firmy, których roczny przychód netto wynosi maksymalnie 2 miliony euro. Od 1 stycznia przedsiębiorstwa te nie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, ale mają prawo do korzystania z uproszczonej obsługi księgowej. Do tej pory próg wynosił 1,2 miliona euro, obecny limit umożliwia wprowadzenie oszczędności w większej liczbie firm. Kolejna zmiana dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. 250 tysięcy euro – tyle wynosi obecnie maksymalny próg przychodów, które umożliwiają skorzystanie z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do tej pory limit wynosił 150 tysięcy euro.

Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników nie będą zobowiązane do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ustalania regulaminów pracy i wynagradzania. Usprawni to działanie około 50 tysięcy firm zatrudniających 20-49 pracowników oraz umocni na tym polu pozycję przedsiębiorstw, które mają maksymalnie 19 osób. Do tej pory tylko te najmniejsze firmy miały prawo do rezygnacji z funduszu i regulaminów.

Wprowadzone zostały również zmiany chroniące prawa uczciwych podatników. Kontrole mają być przeprowadzane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, tylko wtedy, gdy występuje realne prawdopodobieństwo naruszenia lub złamania prawa. Ponadto kontrole urzędowe będą mogły zbadać każdą sprawę wyłącznie raz; powtórna kontrola dotycząca tego samego zagadnienia nie będzie możliwa. Obecny system w dużej mierze opiera się na biurokracji, która również ma zostać ograniczona dzięki wprowadzonym zmianom.

Pierwsza ustawa wprowadzająca zmiany została oceniona pozytywnie. Zarówno eksperci, jak i przedsiębiorcy, jednogłośnie stwierdzają, że to duży krok do przodu i czynnik, który pozwala z nadzieją spojrzeć w przyszłość polskich firm. W ramach pakietu wprowadzonych zostanie kilka ustaw, planowana jest również szersza konstytucja dla biznesu.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl

Leave A Comment